Lääkejäte

Lääkejätettä syntyy sekä kotitalouksissa että terveydenhuollossa. Lääkejätettä ovat kaikki käyttämättä jääneet, vanhentuneet tai sellaiset lääkkeet, joiden käytön viranomainen, lääkkeen valmistaja, myyntiluvan tai rekisteröinnin haltija on kieltänyt.

Lääkejäte on aina vaarallista jätettä (ent. ongelmajäte), joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ja se on hävitettävä oikein. Tarkista lääkekaappisi sisältö ja hävitä lääkejätteet näiden ohjeiden mukaan.

Lääkekaapin tarkistus ja lääkejätteiden hävitys