Laiva-apteekki

Toukokuussa 2015 astui voimaan uusi laki (584/2015) ja asetus (589/2015) laiva-apteekista, joissa alukset luokitellaan neljään alusluokkaan (A-D). Lainsäädäntöön on lisätty vaarallisia aineita kuljettaville aluksille oma vaatimusosionsa. Uuden lain laiva-apteekista mukaan kaikkien alusluokkien (myös D-luokan) laiva-apteekin tarkastaa Suomessa laillistettu proviisori.

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten laiva-apteekki tulee tarkastaa vähintään vuoden välein ja alusluokkaan D kuuluvien alusten laiva-apteekki vähintään 3 vuoden välein. Tarkastajan laatima todistus on osa laivan katsastuksessa vaadittavaa virallista dokumentaatiota.

Porvoon Uudesta Apteekista voit tilata laiva-apteekin tarkastuksen sekä pienille kotimaanliikenteessä että isoille kansainvälisillä vesillä kulkeville aluksille. Laiva-apteekin tarkastuksen suorittaa aina Suomessa laillistettu proviisori. Tarviketäydennykset onnistuvat kauttamme vuositarkastusten välillä.

Vaihtokelpoisten lääkkeiden kohdalla valinta tehdään hinnan ja valmisteen kestoajan perusteella asiakkaan etua ajatellen.

Meidän kauttamme myös lääkejätteiden hävityspalvelu laiva-apteekeille.

Tiedustele hintoja laiva-apteekkitarkastukseen

soittamalla apteekille 019-6897700 tai

sähköpostilla porvoon.uusiapteekki@apteekit.net

 

 

Ship’s Medical store

In May 2015 Finnish government legislated an act (584/2015) and decree (589/2015) on ship’s medical stores. In which vessels are categorized in four different vessel categories (A-D). In the legislation new requirements were added to vessels carrying dangerous goods. In the new legislation it is ruled that all vessels (including vessels belonging to category D) must be inspected by a person who has a master’s degree in pharmacy and is certified in Finland.

All vessels belonging to categories A, B and C must have an inspection made for their medical stores every year and vessels belonging to category D must be inspected every three years. The certificate given in the inspection is mandatory document in vessel’s routine vehicle inspection.

You can order a Ship’s Medical store inspection from Porvoon Uusi Apteekki to all types of vessels. All our medical store inspections are carried out by a person certified to do such inspection by the Finnish law.  We can also do minor re-fills to medical stores between the yearly check-ups.

We always choose the products that are the most economical to our clients.

We offer also disposal service for expired medicines.

Please contact us to get the prices for inspections

by phone +358 19 689 7700

by email porvoon.uusiapteekki@apteekit.net