Välkommen som Nyckelkund

NYCKELKUNDSPROGRAM (AVAINASIAKKUUS)

NYCKELAPOTEK FINNS NÄRA DIG

Nyckelapoteken är alla privata finländska apotek. Nyckelapoteken har utvecklat ett nyckelkundsprogram som belönar den som koncentrerar sina uppköp med märkbara förmåner.

NYCKELBONUS GENAST VID KASSAN

När dina inköp stiger till dessa summor, får du på självvårdsprodukter rabattprocenten som nämns i tabellen.

Inköp under senaste 12 månader Rabatt-%
50-100 € 1 %
101-200 € 2 %
201-300 € 3 %
301-500 € 4 %
Över 500 € 5 %

Som nyckelkund ökar alla receptfria inköp saldot som ger rätt till nyckelbonus. Du får nyckelbonus på alla normalprissatta egenvårdsprodukter som inte klassificeras som läkemedel. Nyckelbonus fås endast från ditt eget nyckelapotek.

För våra kunder är det gratis att förnya hälsovårdscentralens elektroniska recept i vårt apotek.

VARIERANDE ERBJUDANDEN

I Avainapteekit-tidningen som utkommer fem gånger om året presenterar vi våra Nyckelkundserbjudanden som är nya för varje månad. Erbjudandena gäller i alla Nyckelapotek.

Alla dina inköp registreras i ditt eget Nyckelapoteks kundregister. Det bidrar till att förbättra din medicineringstrygghet.

DITT FPA-KORT ÄR DITT PERSONLIGA STAMKUNDSKORT

Kela_kortti

Hos oss är ditt FPA-kort ditt stamkundskort. Kom ihåg att visa ditt kort både vid recept betjäningspunkten och vid kassan. Då skrivs alla dina inköp in i systemet och du får den rabattprocenten som du är berättigad till efter tabellen. Tyvärr kan vi inte skriva in dina inköp i efterhand.

DET ÄR LÄTT ATT ANSLUTA SIG SOM STAMKUND

Blanketten kan fyllas i på apoteket, vi hjälper gärna vid behov. Den ifyllda stamkundsblanketten kan returneras till receptdisken eller kassan. Om man inte under de senaste 13 månaderna har handlat på vårt apotek upphör stamkundsmedlemskapet.