Apteekin etuovelta

Välkommen som stamkund

Från och med 1.1.2019 är vi en del av Avainapteekit-kedjan

Avainerbjudanden träder i kraft genast från början av januari 2019.
Avainapteekit-annonstidningen delas ut i Borgå sex gånger per år, den första tidningen utkommer redan i början av februari.

Vi uppdaterar våra stamkundsförmåner under år 2019 för att motsvara Avainapteekkis förmåner. Detta informerar vi ännu skilt om i god tid före förändringen.

Tillsvidare är stamkundsförmånerna under år 2019 motsvarande som under år 2018.

BONUS OCH FÖRMÅNER FRÅN NYA APOTEKET I BORGÅ

Bli Nya Apotekets stamkund! När du ansluter dig som stamkund koncentreras inköpen av receptmedicinernas självrisk, icke ersattbara medicinernas pris och handköpsprodukternas pris till apoteksbonuset. Familjemedlemmar som bor i samma hushåll kan koncentrera sina bonusinköp från de senaste 12 månaderna. Koncentrationen av inköp berättigar till stegvis ökande rabatt och det gäller normala prissatta icke medicinska produkter.

Det betyder att du får rabatt på t.ex. vitaminer, bandageprodukter, kosmetika och andra hudvårdsprodukter. Det lönar sig för hela familjen att ansluta sig som stamkunder och koncentrera inköpen hos oss. Alla som bor i samma hushåll bidrar till att inköpssumman förstoras och bonus andelen stiger. Det betyder att alla inom samma hushåll också får samma rabatt på sina inköp.

Förutom bonus har vi reserverat fina erbjudanden för våra stamkunder. Vi har minst fyra gånger om året ett stamkundserbjudande som är i kraft i en månad. Stamkundserbjudandet är ett extra bra erbjudande där produkten har bra kvalitet och är aktuell för årstiden.

Den nyaste stamkundsförmånen för våra stamkunder är att förnyelseavgiften för hälsovårdscentralens recept är gratis i vårt apotek (för de andra än stamkunder tas en avgift på 5 euro för förnyelse av elektronista recept) oberoende av receptantal. Av receptförnyelse via telefon tas fortfarande en avgift på 7 euro/förnyelse.

 

KONCENTRERINGSFÖRMÅNEN ÅR 2019

När dina inköp stiger till dessa summor, får du på självvårdsprodukter rabattprocenten som nämns i tabellen.

Inköp Rabatt
Över 200 € 1 %
Över 400 € 2 %
Över 600 € 3 %
Över 800 € 4 %
Över 1000 € 5 %

När den större inköpssumman överskrids, träder den högre rabattprocenten i kraft vid nästa inköp. Stamkunds bonus och rabatten räknas enligt senaste 12 månaders inköp.

DITT FPA-KORT ÄR DITT PERSONLIGA STAMKUNDSKORT

 

Kela_kortti

Hos oss är ditt FPA-kort ditt stamkundskort. Kom ihåg att visa ditt kort både vid recept betjäningspunkten och vid kassan. Då skrivs alla dina inköp in i systemet och du får den rabattprocenten som du är berättigad till efter tabellen. Tyvärr kan vi inte skriva in dina inköp i efterhand.

DET ÄR LÄTT ATT ANSLUTA SIG SOM STAMKUND

Fyll bara i vår stamkundsblankett, som finns på apoteket eller printa ut den här från hemsidan (STAMKUNDSAVTAL 2017). När du besöker oss, kan vi också fylla i blanketten tillsammans. Alla personer i samma hushåll kan ansluta sig som stamkunder med samma blankett. Den ifyllda stamkundsblanketten kan returneras till receptdisken eller kassan.