TIDNINGEN

Våra nyaste kundtidningen får man från våra apoteket. Tidningen är delvis svenskspråkig.

Man kan läsa den finskspråkiga digitidgningen att trycka på bilden eller länken:

Lue uusin Avainapteekit lehti tästä tai kuvaa klikkaamalla