Fartygsapotek

I maj 2015 trädde en ny lag i kraft (584/2015) och förordning (589/2015) gällande fartygsapotek, där fartygen indelas i fyra fartygsklasser (A-D). I lagstiftningen är tillsatt en egen kravdel gällande fartyg, som transporterar farliga kemikalier. Enligt den nya lagen skall alla fartygs apotek, även de fartyg som klassas till D-klassen, granskas av en finsk legaliserad provisor.

Fartyg som hör till klass A, B och C skall granskas minst med ett års mellanrum och D-klassens fartyg skall granskas med minst 3 års mellanrum. Granskarens gjorda dokument är ett formellt dokument som kompletteras till andra dokument vid besiktning av fartyget.

Från Nya Apoteket i Borgå kan man beställa granskning av fartygsapotek, både för fartyg som trafikerar inrikes och för fartyg, som trafikerar på internationella vatten. Fartygsapoteket granskas alltid av en i Finland legaliserad provisor. Även mindre komplettering av fartygsapoteket mellan årsgranskningarna lyckas via vårt apotek.

Val av uttbytbara mediciner görs med tanke på pris och hållbarhets datum till fördel för kunden. Alla utdaterade mediciner exporteras till förstörning.

Kontakta oss att få pris eller erbjudande för granskning

med telefon 019-6897700 eller

med epost porvoon.uusiapteekki@apteekit.net

 

Ship’s Medical store

In May 2015 Finnish government legislated an act (584/2015) and decree (589/2015) on ship’s medical stores. In which vessels are categorized in four different vessel categories (A-D). In the legislation new requirements were added to vessels carrying dangerous goods. In the new legislation it is ruled that all vessels (including vessels belonging to category D) must be inspected by a person who has a master’s degree in pharmacy and is certified in Finland.

All vessels belonging to categories A, B and C must have an inspection made for their medical stores every year and vessels belonging to category D must be inspected every three years. The certificate given in the inspection is mandatory document in vessel’s routine vehicle inspection.

You can order a Ship’s Medical store inspection from Porvoon Uusi Apteekki to all types of vessels. All our medical store inspections are carried out by a person certified to do such inspection by the Finnish law.  We can also do minor re-fills to medical stores between the yearly check-ups.

We always choose the products that are the most economical to our clients. It is included in our inspection service that all the outdated medicines are carried away for destruction.

Contact us to get the price for inspection

by telephone +358 19 689 7700 or

by email porvoon.uusiapteekki@apteekit.net