Förstöring av läkemedel

Läkemedelsavfall uppstår både i hushållen och inom hälso- och sjukvården. Till läkemedelsavfall räknas alla oanvända eller föråldrade läkemedel eller sådana läkemedel vars användning har förbjudits av en myndighet, läkemedelstillverkare, innehavare av försäljningstillstånd eller registrering.

Läkemedelsavfall är alltid farligt avfall (tid. problemavfall) som kan förorsaka särskild fara eller skada för hälsan eller miljön, och det ska förstöras på rätt sätt. Kontrollera innehållet i ditt läkemedelsskåp och förstör läkemedelsavfallet i enlighet med dessa anvisningar.

Kontroll av läkemedelsskåp och förstörande av läkemedelsavfall