Betjäning

Att utgå från kundens behov är det viktigaste för oss på Nya Apoteket i Borgå. Vi satsar på en vänlig, sakkunnig och snabb kundbetjäning.

Receptmedicinerna får du snabbt med dig. Det är viktigt för oss att medicinbehandlingen lyckas, så vi ger dig instruktioner för rätt och säker användning av medicinerna. Vi uppdaterar ständigt vårt kunnande – du kan alltså lita på att våra råd följer nuvarande vårdrekommendationer. Vi delar gärna med oss av vårt kunnande också utanför apoteket och provisorerna föreläser regelbundet om aktuella ämnen t.ex. på patientföreningarnas tillställningar.

Vårt självval omfattar ett stort utbud av högklassiga produkter. Förutom receptfria mediciner har vi många olika kosmetikprodukter, vitaminpreparat, naturprodukter samt näringstillägg. Vår sakkunniga personal hjälper med valet av de bästa produkterna för dig. Vi har också flera månatliga erbjudanden: kom och bekanta dig och utnyttja förmånerna!

 

Vi betjänar enligt följande:

Recepter

PalveluPalvelumaksu
Förnyelse av recept
Avgiften täcker alla recept som förnyas på samma gång
Förnyelse av eRecept5 €
Svar på förnyelseförfrågan fås inom 8 dygn.
Borgå sjukhus (HUS) eller privata läkarcentraler kan inte ta emot eReseptförnyelseförfrågningar.
Gratis för stamkunder
Elektroniska recept kan förnyas senast 4 månader efter giltighetsdatum.
Förnyelse av andra recept per telefon7 €
Vi ringer läkarna varje vardag.
Receptet förnyas genast då läkaren är anträffbar.

Dosdispensering och andra tjänster

PalveluPalvelumaksu
OMAtjänst
OMAtjänst är en heltäckande dosdispenseringstjänst för personer i alla åldrar som har en regelbunden medicinering8,00 € / vecka
Mediciner blir färdigt doserade i små påsar. Dosdelning innehåller också förnyelse av alla recept och granskning av interaktioner och dubbeleffekter och kontroll av doserna
Hemtransport av mediciner (t.ex. kunder med dosdispensering)
0 – 10 km från apoteket8,00 € / transport
10 – 30 km från apoteket20,00 € / transport
Tjänst för utvärdering av medicineringen 175,00 €
En läkemedelsgenomgång är en tjänst där vi kartlägger kundens samtliga ordinerade läkemedel, egenvårdsläkemedel och -preparat samt naturpreparat. Vi fokuserar särskilt på kundens mående, frågor som gäller intag av medicin, eventuell samverkan mellan olika mediciner, överlappande medicinering, biverkningar, medicineringens ändamålsenlighet och effekt samt medicineringens hänsyn till kundens ålder och njurfunktion.
I tjänsten ingår en intervju och en responsdiskussion hemma hos kunden eller på apoteket (en vårdare eller anhörig kan vara närvarande), utvärdering samt ett uppföljande telefonsamtal ca 2-3 månader efter intervjun. Våra experter avsätter 4-5 timmar arbetstid för en läkemedelsgenomgång.
Utvärderingen sammanfattas i en skriftlig rapport, som kunden om hon/han önskar kan ge åt sin egen läkare. Eventuella förändringar av ordinerad medicin görs endast enligt läkares anvisningar. Genomgången utförs alltid av en farmaceut som har expertutbildning i utvärdering av medicinering.
Rådgivningstjänsten för inhalationsläkemedel12,00 €
Rådgivningstjänsten passar alla som använder inhalationsläkemedel. Tillsammans med kunden kontrolleras steg för steg hur inhalatorn används.
Samtidigt ges kunden råd om hur apparaterna ska rengöras och förvaras samt råd om munvård.

Intyg

PalveluPalvelumaksu
Schengen-intyg
Intyget behövs då man transporterar mediciner innehållande narkotika eller psykotropa ämnen till Schengen-länder.
1-2 recept10 €
3-5 recept15 €
över 5 recept20 €